Нагорода королеви за підприємливість, 2004 р.

 

Інструкція користувача

 

Чудові відтінки прямо з флакону

 

Низько-плавка кераміка

 

 

Зміст

 

Карта кольорів і відтінків                                                                1

Підготовка металевої заготовки (каркасу)                         2

Перше і друге випалювання опакової пасти                                 3

Перше і друге випалювання опакового порошку                         5

Перше і друге випалювання порошку для плечової маси            6

Перше випалювання дентину та емалі                                         8

Надання коронці напівпрозорості, опалесценції 

та флуоресценції                                                                              9

Друге випалювання дентину та емалі                                           10

Фарбування                                                                                     11

Випалювання глазурі і барвників                                                  13

Фізичні властивості                                                                        14

Огляд режимів випалювання                                                        17

 

 

Низькоплавка кераміка Matchmaker LF розроблена для облицювання металокерамічних мостів і коронок, а також як вінірувальна пор­целяна для нанесення поверх пресованої кераміки Matchmaker Press на осердя, вкладки, накладки, вініри тощо. Ке­ра­мі­ка Match­maker LF сумісна з усіма стандартними сплавами, коефіцієнт лінійного теп­лового розши­рення яких знаходиться в межах від 13,9 до 15, 1 х 10-6 К-1. Її спеціальна лей­ци­то­ва і скля­на матриця забезпечує міцність, що перевищує вимоги стандарту EN ISO 9693, а оп­тичні власти­вості ніби зливають її воєдино з кольорами натурального зуба.. На від­мі­ну від тра­диційної полешпа­тової порцеляни, ця особлива мат­риця є менш абразив­ною. Низ­ько­-плав­ка кераміка Matc­­­h­maker LF Low Fusing Ceramic розроблена таким чином, щоб точно від­творити не лише ко­льори у гамі від А1  до D4, але й інші відтінки, кількість яких прак­ти­ч­но безмежна. Matc­­­h­maker LF дає змогу працювати не тільки з опаковими моди­фі­каторами, опаковими денти­нами і напівпрозорими кольорами, але й з широким спектром флуорес­центних барвників, можливість роботи з якими можна вважати рево­лю­ційних кроком у стоматологічній тех­ні­ці.  Барвники ж Matchmaker Living Stains дозволять нано­си­­ти живі кольори як з внутрішніх боків, так і ззовні.

 

 

Низько-плавка кераміка Matchmaker LF Low Fusing Ceramic

 

 

Карта відтінків

 

Низько-плавка кераміка Matchmaker LF Low Fusing Ceramic

 

 

 

Початкова т-ра

°С

Зростання т-ри  без вакууму , °С

Кінцева

т-ра (°С/Мін.)

Час утри­мання без вакууму

Цикл обеззаражування

600

Макс. 60

1200 або макс. т-ра печі

10 хв.

 

 

Сплав слід підготувати і оксидувати згідно інструкцій виробника. Якщо особ­ливі вказівки відсутні, поверхню заготовки слід проґрунтувати у одному напрямку.

 

Уникайте перекриття металу і, залежно від типу сплаву, використовуйте стоматологічні колеса K+M Brown або RAO Blue від компанії Schottlander.

 

 

 

 

 

 

 

 

Після цього обробіть поверхню піско-струменевим  апа­ратом (мікробластером) на 50 мкм оксиду  алюмінію (80 – 100 мкм для не­дорогоцінних сплавів) під тиском 3 – 6 бар.

 

Ретельно очистіть металевий каркас пароочисником чи ультразвуковим очищувачем, пі­сля чого проведіть оксидацію, як вказано в інструкції виробника. Оксид мусить мати одна­ковий вигляд по всій поверхні.  Після оксидації з металевим каркасом слід працювати ли­ше чистими інструментами.

 

 

 

 

Недорогоцінні сплави

 

При роботі з недорогоцінними сплавами нанесіть один рівний шар матеріалу Matchmaker CTE Buffer. Випалюйте за температури 980°С згідно з окремими інструкціями по викори­станню.

 

Обеззаражування печі

 

Пічний муфель, лотки і пінцети часто забруднені залишками від попередніх випалювань. Щоб попередити проникнення і сплавлення домішок з керамікою, очистіть муфель, лотки і пінцети за циклом, вказаним нижче, перед першим використанням, і робіть це надалі з інтервалом у кожні два тижні.

 

Обережно: не застосовуйте для вказаних цілей карбонат.

 

 

Підготовка металевої заготовки (каркасу)

 

 

 

Matchmaker LF Paste Opaque

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

 т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання пасти

450

6 хв.

55

Так

830

1 хв.

 

 

Рекомендується наносити два шари опакової пасти Matchmaker LF Paste Opaque. Пер­ший потрібен для встановлення зчеплення з поверхнею сплаву, другий – щоб остаточно за­маскувати сплав і оксид.

 

Змочіть щіточку у чистій воді і видаліть з щетинок всі залишки. Розподіліть обраний від­тінок опакової пасти Matchmaker LF Paste Opaque і нанесіть рівними мазка­ми у одному на­прямку.

 

Уникайте надлишків матеріалу на щіточці і наносіть його якнайтонше, лише для того, щоб приховати сплав.

 

Випалюйте, як наведено нижче у таблиці.

 

 

 

Поверхня після випалювання повинна мати легкий гля­нець.

 

Примітки. Щіточка повинна бути вологою. Якщо вона буде мокрою, ви втратите кон­троль над покриттям реставрації пастою Matchmaker LF Paste Opaque.

 

Пасту слід використовувати в тому вигляді, в якому во­на постачається виробником. НЕ розбавляйте її водою.

 

Наведений нижче цикл випалювання стосується випалу дорогоцінних і напівдорого­цін­них сплавів. Викори­сто­вуючи недорогоцінні сплави, піднімайте найвищу тем­пе­ратуру печі мінімум на 20°С.

 

Надлишок пасти Matchmaker LF Paste Opaque можна зберігати у закритому дозувальнику декілька тижнів. НЕ використовуйте пересохлий матеріал.

 

 

Перше випалювання опакової пасти

 

 

 

Matchmaker LF Paste Opaque

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Друге випалювання пасти

450

6 хв.

55

Так

820

1 хв.

 

 

Після охолодження коронки нанесіть другий шар опакової пасти Matchmaker LF Paste Opaque.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використовуйте або доречний до випадку відтінок, або змішайте його з модифікаторами Matchmaker LF чи з будь-яким іншим відтінком пасти Matchmaker LF Paste Opaque.

 

Випалюйте згідно наведеної нижче таблиці.

 

Примітка. Наведений цикл випалювання стосується випалу дорогоцінних і напівдо­ро­го­цін­них сплавів. Використовуючи недорогоцінні сплави, піднімайте найвищу температуру печі мінімум на 20-30°С.

 

 

 

 

Поверхня після випалювання повинна мати легкий глянець.

 

Примітки. Щіточка повинна бути вологою. Якщо во­на буде мокрою, ви втратите кон­троль над покриттям реставрації пастою Matchmaker LF Paste Opaque.

 

Пасту слід використовувати в тому вигляді, в якому вона постачається виробником. НЕ розбавляйте її водою.

 

Надлишок пасти Matchmaker LF Paste Opaque можна зберігати у закритому дозувальнику декілька тижнів.

 

НЕ використовуйте пересохлий матеріал.

 

 

Друге випалювання опакової пасти

 

 

Matchmaker LF Powder Opaque

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання

450

4 хв.

55

Так

830

1 хв.

Друге випалювання

450

4 хв.

55

Так

820

1 хв.

 

 

Рекомендується наносити два шари опакового порошку Matchmaker LF Powder Opaque. Пер­ший потрібен для встановлення зчеплення з поверхнею сплаву, а другий – щоб остаточно за­маскувати сплав і оксид.

 

Зволожте оксидований сплав опаковою рідиною. Це допоможе «намочити» шар оксиду і попередити виник­нення невеликих порожнин, що можуть утворитися між металом і випаленим опаком. Обраний відтінок опаку слід змішати з рідиною Matchmaker LF Opaque Liquid до тонкої вершкової консистенції.

 

Щіточкою або інструментом нанесіть тонкий шар міша­ного опаку і злегка обстукайте – це забезпечить міцний контакт зі сплавом.

 

 

 

Дайте охолонути після випалювання. Опак мусить мати легкий глянець і на 70% маску­ва­ти сплав. Змочіть опак опаковою рідиною.  З обраним відтінком опаку  мо­жна змішувати блендери Matc­h­ma­ker LF Opaque Blenders і наносити їх на ділянки, де це потрібно. Особ­ливо ко­рис­­ним видається бузковий блендер, коли змішати 10-15%  його маси з обраним опаком  і нанести на третин­ну ділянку різцевого краю. Таке змішування допомагає надати більш природного переходу кольорів між опа­ком і дентином.

 

Другий, покриваючий шар мішаного опаку наносіть так само, як і перший.

 

 

 

 

 

І після першого, і після другого випалення, опак пови­нен мати текстуровану по­верхню і легкий глянець.

 

Примітки. Використовуючи недорогоцінні сплави, під­німайте найвищу температуру печі мінімум на 20°С.

 

Перший шар опаку повинен бути трохи товщим за показаний на фото, щоб замас­кувати сплав і оксид.

 

 

Перше і друге випалювання опакового порошку

 

 

Matchmaker LF Shoulder

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання

450

4 хв.

45

Так

810

1 хв.

 

 

(Позначення на малюнку: плечовий порошок; опак; емаль нейтрального чи світлого кольору; дентин; емаль; коронка; непрозорий дентин)

 

Щонайменше двічі ізолюйте модель герметиком Match­maker Model Sealant, товщина яко­го  мінімальна. За до­помогою олівця Matchmaker MC Ceramic Separating Pen вимастіть краї штам­пика.

 

Припасуйте випалену коронку з опаком на модель так, щоб вона повністю всілася. Розве­діть порцеляновий порошок для створення плеча Matchmaker LF Shoulder Porcelain ріди­ною Matchmaker LF Shoulder Porcelain до вершкової консистенції і нанесіть отрима­ний матеріал на ділянку плеча.

 

Поверхня порцелянового плеча повинна бути випуклою, що допоможе мінімізувати втрати на усадку при випалюванні.

 

Зберіть надлишок вологи тканиною.

 

Дайте матеріалу частково обсохну­ти до моменту, коли порошок почне світлішати.

 

Процес висихання можна пришвидшити легким нагрі­вом чи теплим повітрям з фену для волосся.

 

Випалена плечова порцеляна повинна мати легкий глянець.

 

 

 

 

 

 

 

 

Підказки. Для забезпечення опори вся окружність пле­ча повинна відділятись відрізком товщиною не менш як 0,5 мм.

 

Металевий каркас можна або встановити на всю гли­бину моделі, або, щоб забезпечити біль­ше світло­про­пускання, встановити з відступом вгору у 2мм від краю плеча.

 

 

Перше і друге випалювання порошку для створення плечової маси

 

Matchmaker LF Shoulder

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

 т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Друге випалювання

450

4 хв.

45

Так

810

1 хв.

 

 

Коли коронка охолоне, її знову потрібно одягти на по­передньо вимащений за допомогою олівця Matchmaker МС Ceramic Separating Pen штампик.

 

З країв видно результат усадки після випалення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додавайте потрібну кількість плечової порцеляни всі­ля­кий раз, коли виникає необхідність компенсувати втрати від усадки після випалювання.

 

Хоча, як правило, достатньо 2-х випалювань, ста біль­ність матеріалу плечової порцеляни Matchmaker LF Shoulder Porcelain дозволяє, якщо необхідно, проводити й подальші випа­лювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Оброблене і випалене порцелянове плече повинне бути випуклим, злегка глянцевим і точно сидіти на моделі.

 

Підказка. Завжди повторно вимащуйте штампик олівцем Matchmaker МС Ceramic Separating Pen перед тим, як встановлювати на нього коронку.

 

Застереження. Слідкуйте, щоб штампик і внутрішня поверхня коронки перед тим, як одягати коронку на штампик, були очищеними.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друге випалювання плеча

 

 

 

Matchmaker LF

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання дентину та емалі

450

6 хв.

45

Так

770

1 хв.

 

 

(Позначення на малюнку: плечовий порошок; опак; емаль нейтрального чи світлого кольору; дентин; емаль; коронка; непрозорий дентин)

 

Зволожте коронку рідиною з набору рідин Matchmaker LF. Змішайте порошок Matchmaker LF Dentine Powder з ріди­ною Matchmaker LF Dentine Plus Liquid, коли застосо­ву­ва­тимете зви­чайну методику конденсації, або, якщо потрі­бен більший час обробки, з моделюючою рідиною Match­maker LF Modeling Liquid.

 

Побудуйте ділянки з більшою глибиною кольору непро­зорим дентином Matchmaker LF Opacious Dentine і довер­шіть лабіальну анатомічну форму коронки обраним від­тінком ден­ти­нового матеріалу.

 

Як тільки анатомічна форма набула контурів, трохи над­будуйте її по довжині, щоб забезпечити мінімальні втрати від усадки при випалюванні. Вивільніть місце для емалі, зрізавши дентин у частині різцевого краю, а також у при­середній і дистальній частинах.

 

Підказка. Нанесення тонкого шару Matchmaker LF Clear між шарами дентину та емалі може надати формі біль­шої життєстійкості.

 

Для надання індивідуального відтінку використовуйте ема­лі Matchmaker LF Enamels; для досягнення більш на­турального ефекту використовуйте напівпрозорі опа­лес­центні кольо­ри Matchmaker ALX Opalescent Color Trans­lucents, або ж змішайте їх у пропорції 25% на 50% з опа­ловим напівпрозорим кольором Opal Translucent (див. стор. 9).

 

Нанесіть емаль на дентин з губного боку у напрямку церві кального краю. Пам‘я­тайте, що немає необхідності зніма­ти велику кількість дентину з різцевого краю.

 

Продовжуйте піднебінне нарощування емалі і непро­зоро­го дентину на вже нанесений дентин Matchmaker LF Den­tine.

 

Зніміть реставрацію з моделі і побудуйте контактні пунк­ти  з відповідними дентином Matchmaker LF Dentine чи емаллю Matchmaker LF Enamel.

.

Закінчіть нарощення емаллю щілин і різцевого краю, дав­ши допуск на усадку під час випалювання.

 

Поверхня після випалювання повинна виглядати тексту­ро­ваною з легким глянцем.

 

 

Перше випалювання дентину та емалі

 

 

Природний шар емалі складається з багатьох м‘яких і най­тонших кольорів. Велику час­ти­ну цих кольорів можна від­творити у системі Matchmaker LF за допомогою напівпро­зорих і нейтральних барвників Color Translucents та Neut­ral.

 

Заміщення кольору стане ідеальним, коли поруч із вказа­ними барвниками нанести додаткові кольори – див. діа­граму.

 

 

 

 

 

 

 

Застосовуючи бічну сегментальну техніку нарощування, нанесіть кольорові напівпрозорі порошкові маси Matchma­ker LF Colour Translucent. Як правило, використовуються порош­кові маси СТ1 опалова голуба, СТ2 опалова біла, СТ4 опалова жовта і СТ5 опалова пома­ранчева.

 

Поверх вказаного нанесіть емаль Matchmaker LF Enamel чи змішайте у пропорції 50 на 50 з Matchmaker LF Neutral. Коронка чи міст в результаті матимуть природні відтінки справ­жнього зуба.

 

 

 

 

 

 

Інших ефектів природного кольору зубів можна досягти, уважно застосовуючи непрозо­рий дентин масло-молоч­но­го кольору Opacious Dentine SD1 Buttermilk чи кольору слонової кістки SD2 Ivory.

 

Для досягнення ефекту опалесценції, в залежності від її бажаного рівня, змішайте з відпо­від­ною емаллю опалову напівпрозору масу Matchmaker LF Opal Trans­lucent, у від­ношенні від 25% до 50%.

 

Для надання коронці підвищеної флуоресценції, змішайте одну частину (20%) флуорес­центної нейтральної маси Matchmaker LF Fluorescent Neutral з чотирма частинами від­по­відного відтінку дентину.

 

На фото навпроти для кращого висвітлення варіацій ко­льо­ру мамелонів застосовані непрозорі дентини.

 

 

 

 

 

Надання коронці напівпрозорості, опалесценції та флуоресценції

 

 

 

Matchmaker LF

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Друге випалювання дентину та емалі

450

6 хв.

45

Так

760

1 хв.

 

 

Надайте реставрації потрібної форми за допомогою алмазів Super V чи абразивів К + М Green від  компа­нії Schottalander. Якщо є необхідність у невеликих до­даткових нанесеннях чи корек­ціях, поверхню ре­ставрації слід злегка проґрун­тувати і ретельно про­чистити па­роочисником чи ультразвуковим  очищувачем.

 

 

 

 

 

 

 

 

З огляду на те, що керамічні маси Matchmaker LF дають невеликі втрати на усадку після випалювання, кількість додаткових нанесень на цій стадії повинна бути мінімальною.

 

Підказка. Щоб запобігти пересиханню, порошкові ма­си під час нарощування слід тримати зволо­жени­ми. Пересихаючий під час використання матеріал, що міститься на скляній плитці чи у змішувальній тарілочці слід зволожувати не дентиновою ріди­ною, а дистильованою водою.

 

 

 

 

 

 

 

Поверхня після випалювання  повинна мати легкий глянець, бути гладкою, потрібної фор­ми, готовою до остаточного припасування і перевірки.

 

 

Друге випалювання дентину та емалі

 

 

 

 

 

Барвники Matchmaker Living Stains

 

Відтінок

Код

Відтінок

Код

White (Білий)

616-01

Grey (Сірий)

616-08

Yellow (Жовтий )

616-02

Red Brown (Чер­во­но-коричне­вий)

616-09

Peach (Персиковий)

616-03

Black (Чорний)

616-10

Orange-Brown (Пома­ранчево-коричневий)

616-04

A

616-А

Dark Brown (Темно-коричневий)

616-05

B

616-В

Pink (Рожевий)

616-06

C

616-C

Blue (Голубий)

616-07

D

616-D

 

 

Побудова точок декальцинації

 

Точки декальцинації, як правило, знаходяться на по­верхні чи біля неї. Незважаючи на те, що вони міс­тять­ся будь-де у третинній частині різцевого краю, їх зазвичай будують біля краю по­верхні.

 

Перше випалення дентину будуйте як звичайно, включаючи нанесення емалі. Коли нане­сення шарів завершено, зріжте в потрібному місці на поверхні невеличку ділянку.

 

Змішайте білий матеріал для нанесення цяток Match­maker Living Stain 1 White у пропорції 50 на 50 з не­прозорим дентином кольору слонової кістки Match­maker LF Opacious Dentine SD2 Ivory, викладіть його у утворене заглиблення і покрийте емаллю.

 

 

Створена точка декальцинації виглядає справжньою і порушує неприродну правильність форм коронки.

 

Примітка. Ефект від створеної точки може дуже різнитися у ротовій порожнині різних пацієнтів, які віддаватимуть перевагу скоріше ледь помітному штучному дефекту, ніж видимому.

 

Підказка. Для зменшення видимого ефекту від точки декальцинації Matchmaker Living Stain 1 White або Matchmaker LF Opacious Dentine SD2 можна замінити у тій самій пропор­ції на Dentine B1.

 

Побудова ліній тріщинок

 

Після нарощення дентину та емалі, гострим лезом проріжте по готовій поверхні лінію, і або:

а) тонкою щіточкою нанесіть мокру цятку на лінію прорізу. Переконайтесь, що готова поверхня рес­тав­рації волога, оскільки цятка у вигляді краплі повинна стекти по довжині прорізу вниз. Зберіть надлишок вологи з палатальної частини поверхні чистою тка­ниною, і пласким інструментом легенько зсуньте краї прорізу один до одного.

б) зніміть клин порцеляни і нанесіть цятку на верх­ній край прорізу готової коронки, після чого при­лаш­туйте гребінь порцеляни на місце і злегка притис­ніть.

в) розкрийте проріз, нанесіть цятку на одну з його сторін і зсуньте краї прорізу один до одного.

 

Змішайте потрібний вам для нанесення тріщини ко­лір з набору Matchmaker Living Stains. Розведіть  мо­де­лю­ючою рідиною Matchmaker LF Modeling Liquid, АЛЕ НЕ рідиною Glaze & Stain Liquid. Змішайте кольори 1 White та 2 Yellow Matchmaker Living Stains для нанесення ефекту світлої тріщинки. Для ство­рення ефекту коричневих тріщинок використовуйте кольори 9 Red Brown і 10 Black.

 

 

 

Фарбування (1)

 

 

 

Корекція відтінку

 

Якщо відтінок кольору потребує коригування, злегка прогрунтуйте всю поверхню рестав­рації чи засто­суй­те піско-струменевий апарат на 50 мкм оксиду алю­мі­нію. Ретельно про­чистіть пароочисником чи уль­тра­звуковим очищувачем.

 

Оберіть відтінок Matchmaker Living Stains. Відтінки А, В, С і D роблять колір відповід­но­го діапазону більш інтенсивним. Розведіть рідиною Glaze & Stain Liquid і нанесіть на потрібну ділянку реставрації. Ви­па­люйте згідно циклу, наведеному на наступ­ній сто­рін­ці.

 

Для збільшення інтенсивності нанесіть так само дру­гий шар і знову випалюй­те.

 

Після завершення операції нанесіть по всій поверхні глазур Matchmaker LF Glaze – див. наступну сторін­ку.

 

Побудова оклюзійних столів і природних виступів

 

Штучно створені оклюзійні столи і природні виступи надають коронці більш натураль­но­го вигляду і віта­ють­ся пацієнтами як такі, що змушують реставрацію ви­гля­да­ти життєстій­кою і сповненою життєвої енер­гії. Мате­рі­ал Matchmaker Living Stains забезпечує побудову всіх вка­заних ефектів без зайвої потреби застосування додаткових порцелянових порош­ків.

 

Побудуйте, як звичайно, дентин для першого нане­сення і, перед продовженням побудови шару емалі, нанесіть на ділянку оклюзії матеріал Matchmaker Living Stains потрібного ко­льору. Рекомендовані кольори – 4 Orange Brown та 5 Dark Brown.

 

Для створення інших варіацій оклюзії матеріал Match­maker Living Stains можна змішати з дентином чи емаллю.

 

Підказка. При фарбуванні з внутрішнього боку, для роз­ведення застосовуйте ту саму рідину, що й при наро­щуванні; при фарбуванні з зовнішнього – рідину Glaze & Stain Liquid.

 

Примітка. При фарбуванні з внутрішнього боку не змі­шуйте барвник з рідиною для глазурі.

 

Там, де потрібний біліший варіант оклюзійного стола чи виступу, змішайте матеріал Matchmaker Living Stain 1 White з емаллю. Залежно від бажаної інтенсивності, рекоменду­ється змішувати у пропорції від 10 до 30%.

 

Нанесіть, як звичайно, емаль, і випалюйте як реко­мен­довано для першого випалювання дентину.

 

Підказка. Глибина кольору визначатиметься кіль­кі­стю застосованого матеріалу Matchmaker Living Stain і товщиною емалевого перекриття. Для силь­ніших ко­льо­рів збіль­шуйте пропорцію Matchmaker Living Stains, для більш м‘якого ефекту – заглибте кольори у коронку.

 

 

Фарбування (2)

 

 

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Глазур без порошкової глазурі

480

2 хв.

45

Ні

780

-

Глазур з порошковою глазур’ю

450

4 хв.

45

Ні

750

1 хв.

 

 

 

 

Барвники Matchmaker Living Stains

 

Відтінок

Код

Відтінок

Код

White (Білий)

616-01

Grey (Сірий)

616-08

Yellow (Жовтий )

616-02

Red Brown (Чер­во­но-коричне­вий)

616-09

Peach (Персиковий)

616-03

Black (Чорний)

616-10

Orange-Brown (Пома­ранчево-коричневий)

616-04

A

616-А

Dark Brown (Темно-коричневий)

616-05

B

616-В

Pink (Рожевий)

616-06

C

616-C

Blue (Голубий)

616-07

D

616-D

 

 

Випалювання глазурі без порошкової глазурі (бажаний спосіб)

 

Проведіть остаточне припасування і перевірку поверх­ні. Після цього ретельно очистіть виріб паро­очисником чи ультразвуковим  очищувачем.

 

Поставте виріб у піч і випалюйте без вакууму згідно циклу, приведеного нижче у таблиці.

 

Коли виріб охолоне до кімнатної температури, відп­олі­руйте його пемзою до бажа­ного блиску.

 

 

Випалювання глазурі з порошковою глазур‘ю

 

Підготуйте коронку чи міст так, як це робилося перед випалюванням глазурі без порош­кової глазурі.

 

Змішайте порошкову глазур Matchmaker LF Glaze з рі­диною для розведення глазурі Glaze Liquid до верш­ко­вої консистенції і нанесіть на поверхню якомога тон­шим шаром. Будь-який надлишок видаліть щіточкою.

 

Збільшуйте найвищу температуру, коли потрібна вища глазурованість, і навпаки.

 

 

Фарбування

 

Якщо виникає необхідність фарбування, скористайтесь барвниками Matchmaker Living Stains. Змішайте поро­шок обраного вами барвника з рідиною для обраного барвника Glaze & Stain Liquid і нанесіть кольори, як це вам потрібно.

 

Примітка. Якщо після глазурування вам буде потрібна більш гладка поверхня, тоді її перед завершальним гла­зуруванням потрібно відшліфувати тонкими абрази­вами чи гумками.

 

Фарбування з внутрішнього боку

 

При фарбуванні з внутрішнього боку змішуйте барвник зі звичайною рідиною, якою ви користуєтесь для побу­дови дентину, але ніколи – з рідиною Glaze & Stain Liquid.

 

 

Випалювання глазурі і барвників

 

 

 

Низько-плавка кераміка

Matchmaker Low Fusing

Ceramic

 

Чудові відтінки

прямо з флакону

 

Фізичні властивості

 

 

(на діаграмі 1 (вгорі): MPaмегапаскаль; Flexural Strength – Межа міцності на вигин; (внизу): Керамічні маси Matchmaker LF; Керамічні маси від іншого виробника; Згідно стандарту ISO 6872:1998).

 

Межа міцності на вигин

 

Межа міцності на вигин визначається згідно стандарту EN ISO 6872:1998 шляхом підда­вання зразка матеріалу виги­ну у 3-х точках. Такий тест визначає міру опору кераміч­ного матеріалу зламам, а також міру його еластичності і пластичних властивостей. Отримані результати залежать від хімічного складу матеріалу, аналізу розміру часток та застосову­ваного циклу випалювання.

 

 

 

(на діаграмі 2 (вгорі): MPaмегапаскаль; Universal Hardness  – Універсальна твердість; (внизу): Керамічні маси Matchmaker LF; Керамічні маси від іншого виробника; Умовна порцеляна).

 

Універсальна твердість

 

Твердість поверхні керамічного матеріалу є мірою його опору деформації. Універсальну твердість HU вимірюють, використовуючи спеціальний інструмент з алмазним на-

­­к­о­неч­ни­ком. HU є функцією застосованої сили і глибини відступу під дією корисного наванта­ження. Універсальна твердість дозволяє порівнювати твердість широкого ви­бору матеріа­лів. Особлива лейцитово-скляна матриця мА­теріалів Matchmaker LF є менш абразивною до зубів у порівнянні з традиційною полешпатовою порцеляною.

 

 

(на діаграмі 3 (вгорі): Chemical Solubility  – Хімічна розчинність; (внизу): Керамічні маси Matchmaker LF; Керамічні маси від іншого виробника; Згідно стандарту ISO 6872:1998).

 

Хімічна розчинність

 

Хімічна розчинність є мірою довговічності кераміки і по­казником того, наскільки поверх­ня реставрації може роз­чинитися під ворожою дією ротової порожнини. Кера­міч­ні маси Matchmaker LF тестувалися на хімічну розчин­ність згідно стандарту EN ISO 6872:1998 разом з таким самим продуктом від іншо­го виробника і з умовною пор­целяною, показав­ши в результаті відмінні властивості.

 

 

Фізичні властивості 1

 

 

(на діаграмі 1 (вгорі): Coefficient of Linear Thermal Expansion  – Коефі­ці­єнт лінійного теплового розширення; (внизу): Керамічні маси Matchmaker LF – опакові пасти Paste Opaques, опакові порошки Powder Opaques, плечові порцеляни Shoulder Porcelains, дентини та емалі Dentines and Enamels).

 

Коефіцієнт лінійного теплового розширення

 

Незважаючи на те, що постійно  згадують про коефі­ці­єнт лінійного теплового розши­рен­ня, власне, в першу чергу йдеться про стискування при охолодженні. В іде­алі, матеріал вініру повинен мати коефіцієнт стиску­вання трохи вищий за коефіцієнт стиску­вання оксид-алюмінієвої коронки під ним, яка піддає його компресії і надає стабільності композитній структурі. Коефіцієнт лінійного теплового розши­рен­ня вимірюється в межах від 25 до 500°С згідно стандарту EN ISO 9693:2000.

 

Увесь спектр сплавів, з якими сумісна кераміка Match­maker LF, має коефіцієнт лінійного теплового розши­рення у межах від 25 до 500°С і між 13.9 і 15.1 х 10-6 К-1. При роботі зі сплавами, коефіцієнт розширення яких близький до верхнього порогу, може виникнути необхідність у повільному охолодженні порцеляни.

 

(на діаграмі 2 (вгорі): Glass Transition Temperature  – Температура склування; (внизу): Керамічні маси Matchmaker LF – опакові пасти Paste Opaques, опакові порошки Powder Opaques, плечові порцеляни Shoulder Porcelains, дентини та емалі Dentines and Enamels).

 

Температура силування

 

Перехід скляної форми в еластичну чи віско-еластичну фазу визначається температурою склування TG. Напру­га вище цієї температури послаблена, оскільки матеріал знаходиться у текучому стані, нижче ж неї у матеріалі можуть виникати значні напруги. Отже, коефі­цієнт лі­нійного теплового розши­рен­ня завжди вимірюється нижче температури TG. Температуру склування вимі­рюють згідно стандарту  EN ISO 9693:2000.

 

Інші фізичні властивості

 

Пористість випаленої кераміки:                                                                           згідно EN ISO 9693:2000

Тест на міцність зчеплення у кераміці:

згідно EN ISO 9693:2000

 

 

Фізичні властивості 2

 

 

Вказані температури отримані при роботі з точно відкаліброваною муфельною піччю. Температури у кожній окремій печі, як і умови кожної окремої роботи, можуть різнитись. Якщо у печі раніше оброблялись мета­леві сплави, її (піч) потрібно прочистити. Струшуйте флакони з порошком перед використанням.

 

Важливо переконатись, що кераміка випалюється за точних температур у правильно від­каліброваних печах згідно інструкцій виробника. Ось деякі корисні поради користувачеві:

 

1.        Калібрування по сріблу забезпечить візуальне спостереження температури випалення у 961°С. У багатьох печах, проте, температури нижче вказаної, можуть бути неточними.

2.        Підлаштуйте найвищу температуру випалення так, щоб візуальний вигляд випале­ної кераміки збігався з тим, що вказаний в інструкції, тобто, правильно випалений перший опаковий шар повинен мати легкий глянець. Підлаштування у тих самих пропорціях повинні бути застосовані й до всіх інших циклів випалювання.

3.        Для того, щоб досягти вищеописаного вигляду при роботі з недорогоцінними сплавами, часто необхідно підвищувати найвищу температуру першого випалення опаку мінімум на 20°С. Друге випалювання при роботі з дорогоцінними сплавами потрібно проводити за звичайної температури.

4.        Працюйте з найчастіше використовуваним лотком; стільникові лотки і пінцети від Schottlander поглинають менше тепла і рекомендовані до роботи з усіма керамічни­ми коронками.

5.        Завжди калібруйте піч разом із лотком.

 

 

Огляд режимів випалювання

 

 

Кераміка Matchmaker PRESS to Zr є аморфною скло/лейцитовим матеріалом, розробленим для облицювання цирконієвих каркасів методом напресування. Розроблено два види напів­про­зо­рих пеллет, щоб, залежно від клінічних вимог, застосовувати або техніку повного нане­сення Full Layering, або техніку напресування і забарвлення Press & Stain. Найвищий есте­тичний ре­зультат досягається у поєднанні з порцеляною Zr Layering Porcelain і флуо­рес­центними барв­никами CTE Fluorescent Stains.

 

 

Кераміка для цирконієвих каркасів Matchmaker Zr спеціальним чином розроблена для облицю­вання цирконієвих мостів і коронок. Коефіцієнт розширення, відтінки, світлові властивості ма­теріалу підібрані таким чином, щоб облицювання всього спектру подібних каркасів дало не­пе­ре­вершений результат. Дентин випалюється за температури 810 °С, показуючи при цьому виз­начну життєстійкість і точність відтворення кольорів у гамі від А1  до D4, та у новоствореній палітрі відтінків білизн НА0, НВ0 та НВ00.

 

 

Кераміка Matchmaker ALX є вінірувальною без-лейцитовою керамікою, спеціально роз­робле­ною для зчеплення з коронками на основі оксиду алюмінію. Дентин випалюється за темпера­тури 980°С, показуючи при цьому визначну життєстій­кість і точ­ність відтво­рення кольорів у діапазоні від А1  до D4, та у новоствореній палітрі відтінків білиз­н НА0, НВ0 та НВ00.

 

 

Металокераміка Matchmaker МС на сьогоднішній день є закінченою системою облицю­ван­ня ко­ро­нок, яка пропонує набагато вищі рівні якості і узгодженості всіх складових, які до того пропонували всі інші системи. Система Matchmaker МС дозволяє створювати чу­дові, висо­ко-індивідуальні коронки, що сяють життєвою силою і природною флуорес­цен­цією. Зав­дяки ком­по­нентам системи вам буде раз за разом гарантовано ідеальний вигляд.

 

 

Керамічна система Matchmaker Pressable розроблена і призначена для облицювання коро­нок всіма ви­да­ми керамік шляхом напресування, так само, як і вкладками, накладками Inlay/ On­lay і вінірами. Її спеціальна лейцитова і скля­на матриця забезпечує міцність, що перевищує вимоги стандарту EN ISO 6872, а оп­тичні властивості зливають її воєдино з кольорами нату­рального зуба. У системі Matchma­ker Pressable створено багато додаткових продуктів, які  допоможуть як стоматологу, так і техніку раз за разом досягати чудових естетичних результатів.

 

 

 

До стор. 1:

 

Відтінки

Коди відтінків від НА0 до D4

 

Опаковий порошок

 

білий

бузковий

камелот

кави Mocha

Плечова маса

 

S31 нейтральний

 

S35 нейтральний опаковий

Дентин

 

 

 

 

 

Емаль

 

нейтральний

світлий

ультра-світлий

 

Опалова емаль

 

голубий

помаранчевий

білий

ОТ опаловий напівпрозорий

 

Напівпрозорі  кольори

СТ1 голубий

СТ2 білий

СТ3 червоний

СТ4 жовтий

СТ5 помаранчевий

СТ7 сірий

 

 

Флуоресценція

FN флуоресцентний нейтральний (для більшої флуоресценції змішується з дентином чи емаллю)

Непрозорий дентин

SD1 кольору маслі і молока

SD2 кольору слонової кістки

SD3 медового кольору

SD4

піщаного кольору

SD5 кольору буйволячої шкіри

 

 

 

Оклюзія

ОС1 льодяної шапки

ОС3 меду

 

 

 

 

 

 

Мамелони  та модифікатори

М2 вівсяний

М4 житній

ММ3 інтенсивний жовтий

ММ4 світ­ло-корич­не­­вий

 

 

 

 

Ясна

G1 світло-рожевий

G2 темно-рожевий

 

 

 

 

 

 

Порошкова  глазур

 

 

 

 

 

 

 

 

Барвники

1 білий

2 жовтий

3 персиковий

4 помаранчево-коричневий

5 темно-коричневий

6 рожевий

7 голубий

8 сірий

9 червоно-коричневий

10 чорний

A

B

C

D

 

 

До стор. 17:

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Вигляд

Перше випалювання опакової пасти

450

6 хв.

55

Так

830

1 хв.

Легкий глянець

Друге випалювання опакової пасти

450

6 хв.

55

Так

820

1 хв.

Легкий глянець

Перше випалювання опакового порошку

450

4 хв.

55

Так

830

 

Легкий глянець

Друге випалювання опакового порошку

450

4 хв.

55

Так

820

 

Легкий глянець

Перше випалювання плечового уступу

450

4 хв.

45

Так

810

 

Легкий глянець

Друге випалювання плечового уступу

450

4 хв.

45

Так

810

 

Легкий глянець

Першого випалювання дентину та емалі

450

6 хв.

45

Так

770

1 хв.

Легкий глянець

Другого випалювання дентину та емалі

450

6 хв.

45

Так

760

1 хв.

Легкий глянець

Глазурі без порошкової глазурі

480

2 хв.

45

Ні

780

 

Глазур залежно від вимог

Глазурі з порошковою глазур’ю

450

4 хв.

45

Ні

750

 

Глазур